Regulamin sklepu internetowego „Serce Natury”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Serce Natury” prowadzonym pod adresem internetowym www.sercenatury.com.pl.
 2. Sklep internetowy „Serce Natury” jest prowadzony przez firmę o nazwie Serce Natury PHU Agata Krzyżanek z siedzibą pod adresem: Ul.Tulipanowa 6 | 20-827 Lublin, wpisaną do rejestru CEIDG | Organ prowadzący rejestr : MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII NIP 7123144102| REGON 061557732 | Telefon:+48 533 779 300 | email: kontakt@sercenatury.com.pl
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów sklepu internetowego „Serce Natury”.

§2 Warunki składania zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym „Serce Natury”, Klient powinien dokonać rejestracji i założenia konta w sklepie internetowym.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu oraz ceny produktów znajdujących się w koszyku.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy „Serce Natury” przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

§3 Dostępność produktów

 1. Sklep internetowy „Serce Natury” dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność produktów prezentowanych w sklepie.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez sklep internetowy „Serce Natury”, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony, a ewentualna wpłata zostanie zwrócona na wskazane przez Klienta konto.

§4 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu jego złożenia przez Klienta oraz dokonaniu przez niego płatności.
 2. Sklep internetowy „Serce Natury” zobowiązuje się do realizacji zamówienia w jak najszybszym czasie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

§5 Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówione produkty. Sklep internetowy „Serce Natury” oferuje następujące formy płatności:

§6 Wysyłka towaru

§6 Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zamówienia lub jakości produktów zakupionych w sklepie internetowym „Serce Natury” należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@sercenatury.com.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu oraz numer zamówienia.
 2. Sklep internetowy „Serce Natury” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy „Serce Natury” dokona niezwłocznego wymiany produktu na nowy lub zwróci koszt zakupu wraz z kosztami przesyłki.
 4. Sklep internetowy „Serce Natury” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów zakupionych w sklepie.
 5. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu produktów na adres sklepu internetowego „Serce Natury”. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu.
 7. Sklep internetowy „Serce Natury” zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego produktu. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§8 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego „Serce Natury” jest Serce Natury PHU Agata Krzyżanek.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży.
 3. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
 4. Sklep internetowy „Serce Natury” zapewnia ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Klienta.
 6. Serce Natury Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na stronie internetowej sklepu.
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie swoich danych osobowych.
 8. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego „Serce Natury” lub poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego konta.
 9. Sklep internetowy „Serce Natury” zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

§9Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 2. Sklep internetowy „Serce Natury” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, bez konieczności powiadamiania Klientów o takich zmianach.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują Klientów sklepu internetowego „Serce Natury” od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu [20.04.2023]
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego „Serce Natury” [20.04.2023]